Wie is Quirine Melssen

 

De performer:

Quirine Melssen is een geschoolde klassieke sopraan. Door haar theaterachtergrond is zij uniek in haar aanpak van de klassieke zang. Zij ontwikkelt zelf voorstellingen waarbij humor, absurdisme en interactie enerzijds en ingetogenheid en ontroering anderzijds centraal staan. Daarnaast speelt zij ook bij andere gezelschappen.

De trainer:

Door haar werk als performer en stemcoach kwam ze tot de ontdekking dat de stem voor de meeste mensen een kwetsbaar orgaan is terwijl de stem dagelijks intensief gebruikt wordt. Daarbij is de stem voor iedereen de verpersoonlijking van zichzelf waar een hoop uit op te maken valt. Zij ontwikkelde verschillende training en (o.a  leiderschaps, -teamwork en presentatietrainingen) waarbij zij stem en expressie centraal zet. Door haar theaterachtergrond en humor heeft zij een aanpak die tot verrassende resultaten en inzichten leidt bij haar gehoor.