Training Teamwork

“De kracht van vertrouwen”

Vertrouwen en zichtbaarheid

3 programma’s voor een effectief team met de stem als uitgangspunt

Vertrouwen en zichtbaarheid

Om als team een gezamenlijk doel te bereiken, is onderling vertrouwen nodig. Daarmee worden teamleden elkaars supporter. In zo’n omgeving kunnen mensen zichzelf zijn, worden ze serieus genomen, en komen kwaliteiten op de voorgrond die anders onderbelicht blijven. Door de sterke teamgeest ontstaat creativiteit en worden er betere prestaties geleverd; commitment en feedback vormen de basis. Zo’n team geeft een krachtig signaal naar de buitenwereld. Het team is zichtbaar en ieder teamlid draagt bij aan zichtbaarheid.

Waarom een Training Teamwork met de stem als uitgangspunt?

Stem is persoonlijk; we doen er veel mee, daarin zijn mensen gelijk. Werken met je stem kan schroom en weerstand oproepen. De Training Teamwork haalt je uit je comfortzone; het is voor iedereen nieuw. Je stem is een verrassend eenvoudig hulpmiddel om elkaar een nieuw perspectief te geven. De verhoudingen liggen nu heel anders binnen de groep. Je wordt op een ander aspect aangesproken en je leert andere talenten van jezelf aan te boren om te communiceren. Het gebruik van stem en expressie vraagt openheid: fysiek en mentaal. Op het moment dat je je stem laat horen – en iedereen dat doet – wordt de groepsband sterker. Je maakt als groep even een nieuwe start. Na deze intensieve ongemakkelijke ervaring is het effect vergelijkbaar met dat je samen voor hete vuren hebt gestaan; we weten dat kameraadschap daardoor sterker wordt. Zo’n ervaring bevordert de openheid en brengt een veilige sfeer in het team. Het team gaat dan effectief om met verschillen. Daarom kiezen we voor stem als uitgangspunt; we weten dat het werkt.

De uitdaging

De uitdaging is om je open te stellen. Het vergt lef om kwetsbaarheid te tonen.

• om toe te staan dat anderen je zien en dat je je kwaliteiten inzet in deze onbekende situatie.
• te luisteren naar anderen en samen te werken buiten de vertrouwde kaders.
• je stem laten horen; daarmee oefen je jezelf om je effectief te profileren en te presenteren.

Juist mensen die er tegenop zien, zijn vaak het meest tevreden, achteraf: zij hebben iets overwonnen. Dat heeft een positieve uitwerking op meerdere vlakken.

Wat is het effect van Training Teamwork?

De ervaring in de training geeft het team een perfect uitgangspunt voor exploratie tot:

• ontspannen samenwerking.
• verbetering van prestaties.
• persoonlijke groei.

De begeleiding door de trainers is essentieel om alle signalen juist op te pakken. Wij verstaan de kunst om aan te moedigen tot zelfreflectie en om nieuwe vormen van samenwerking te stimuleren. Er wordt ook altijd veel gelachen.

Op verschillende momenten vragen we de deelnemers om verband te leggen tussen de ervaring in de training en hun praktijk: wat herkennen ze in zichzelf en in elkaar, en wat daarvan kan de praktijk vooruithelpen? De trainers geven feedback als buitenstaanders, gericht op het doel van het team.

Ons aanbod

We voeren ons programma uit in drie varianten.
De keuze voor een van de varianten maakt u op grond van:

• de aanleiding om het programma in te zetten
• de situatie van het team

Impulstraining Boost voor het team.

1 dagdeel (3,5 uur), 1 trainer en pianist.
Het doel is dat het team door de verrassende ervaring de onderlinge verhoudingen versterkt.

Procestraining Start van een proces.

1 dag met 2 trainers en pianist.
Het doel is dat het team verband ontdekt tussen de ervaringen in de training en hun dagelijkse praktijk. Het team kan direct na de training aan de slag met concrete vragen en actiepunten. Dit programma werkt goed als een team aan een belangrijke opdracht begint, of een knelpunt wil aanpakken.

Proces-implementatie-training

Binnen ca. een maand 3 dagdelen,
2 trainers en pianist voor 2 dagdelen.

Het doel is tweeledig:
• het team ontdekt waar vragen en actiepunten in de praktijk liggen;
• het team werkt aan toepassing ervan in de periode van het programma. Door korte periodes tussen de bijeenkomsten komt de praktijk nadrukkelijker aan de orde. Dit programma werkt goed als het belangrijk is om nieuwe patronen in de praktijk te laten verankeren. Dit programma wordt in overleg samengesteld.

Impulstraining
Procestraining
Proces-implementatietraining
 Boost voor het team
Start van een proces
Ontdekken en toepassen
  € 1.285 ex BTW
Prijs in overleg
Prijs in overleg


Voor de PDF versie klik hier

 

www.quirinemelssen.nl    •   info@quirinemelssen.nl      •     +31(0)6 10 05 36 40